v
v
Xuất Excel
Phường / Xã
Cấp
Đô Thị
Vùng
TThị/NThôn
Khu Vực
Ghi Chú
Nghị Định
[Expand]
Phường Phúc Xá
00001
Phường
 
 
 
 
 
 
[Expand]Phường Trúc Bạch00004Phường      
[Expand]Phường Vĩnh Phúc00006Phường    Phường Vĩnh Phúc có 73,72 ha diện tích tự nhiên và 15.743 nhân khẩu. Đông giáp phường Liễu Giai; Tây giáp quận Cầu Giấy; Nam giáp phường Cống Vị; Bắc giáp quận Tây Hồ02/2005/NĐ-CP - 05/01/2005
[Expand]Phường Cống Vị00007Phường      
[Expand]Phường Liễu Giai00008Phường    Phường Liễu Giai có 72,78 ha diện tích tự nhiên và 18.641 nhân khẩu. Đông giáp các phường Ngọc Hà, Đội Cấn; Tây giáp các phường Vĩnh Phúc, Cống Vị; Nam giáp các phường Ngọc Khánh, Kim Mã; Bắc giáp quận Tây Hồ02/2005/NĐ-CP - 05/01/2005
[Expand]Phường Nguyễn Trung Trực00010Phường      
[Expand]Phường Quán Thánh00013Phường      
[Expand]Phường Ngọc Hà00016Phường      
[Expand]Phường Điện Biên00019Phường      
[Expand]Phường Đội Cấn00022Phường      
[Expand]Phường Ngọc Khánh00025Phường      
[Expand]Phường Kim Mã00028Phường      
[Expand]Phường Giảng Võ00031Phường      
[Expand]Phường Thành Công00034Phường