ĐỐI CHIẾU ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Đối Chiếu Tùy Chọn
v
v
v
v
Thực Hiện
Excel
Tỉnh
Tên Tỉnh
Tên Tỉnh ĐC
Tỉnh ĐC
Ghi Chú
No data to display
Tỉnh
Tên Tỉnh
QH
Tên QH
Tên QH ĐC
QH ĐC
Tên Tỉnh ĐC
Tỉnh ĐC
Ghi Chú
No data to display
Page 1 of 14 (10598 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
12
13
14
Next
Tỉnh
Tên Tỉnh
QH
Tên QH
Tên Xã
Tên Xã DC
Xã DC
Tên QH DC
QH DC
Tên Tỉnh DC
Tỉnh DC
Ghi Chú
01
Thành phố Hà Nội
001
Quận Ba Đình
00001
Phường Phúc Xá
Phường Phúc Xá
00001
Quận Ba Đình
001
Thành phố Hà Nội
01
 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00004Phường Trúc BạchPhường Trúc Bạch00004Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00006Phường Vĩnh PhúcPhường Vĩnh Phúc00006Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01Phường Vĩnh Phúc có 73,72 ha diện tích tự nhiên và 15.743 nhân khẩu. Đông giáp phường Liễu Giai; Tây giáp quận Cầu Giấy; Nam giáp phường Cống Vị; Bắc giáp quận Tây Hồ
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00007Phường Cống VịPhường Cống Vị00007Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00008Phường Liễu GiaiPhường Liễu Giai00008Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01Phường Liễu Giai có 72,78 ha diện tích tự nhiên và 18.641 nhân khẩu. Đông giáp các phường Ngọc Hà, Đội Cấn; Tây giáp các phường Vĩnh Phúc, Cống Vị; Nam giáp các phường Ngọc Khánh, Kim Mã; Bắc giáp quận Tây Hồ
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00010Phường Nguyễn Trung TrựcPhường Nguyễn Trung Trực00010Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00013Phường Quán ThánhPhường Quán Thánh00013Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00016Phường Ngọc HàPhường Ngọc Hà00016Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00019Phường Điện BiênPhường Điện Biên00019Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00022Phường Đội CấnPhường Đội Cấn00022Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00025Phường Ngọc KhánhPhường Ngọc Khánh00025Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00028Phường Kim MãPhường Kim Mã00028Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00031Phường Giảng VõPhường Giảng Võ00031Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội001Quận Ba Đình00034Phường Thành CôngPhường Thành Công00034Quận Ba Đình001Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00037Phường Phúc TânPhường Phúc Tân00037Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00040Phường Đồng XuânPhường Đồng Xuân00040Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00043Phường Hàng MãPhường Hàng Mã00043Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00046Phường Hàng BuồmPhường Hàng Buồm00046Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00049Phường Hàng ĐàoPhường Hàng Đào00049Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00052Phường Hàng BồPhường Hàng Bồ00052Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00055Phường Cửa ĐôngPhường Cửa Đông00055Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00058Phường Lý Thái TổPhường Lý Thái Tổ00058Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00061Phường Hàng BạcPhường Hàng Bạc00061Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00064Phường Hàng GaiPhường Hàng Gai00064Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00067Phường Chương DươngPhường Chương Dương00067Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00070Phường Hàng TrốngPhường Hàng Trống00070Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00073Phường Cửa NamPhường Cửa Nam00073Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00076Phường Hàng BôngPhường Hàng Bông00076Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00079Phường Tràng TiềnPhường Tràng Tiền00079Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00082Phường Trần Hưng ĐạoPhường Trần Hưng Đạo00082Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00085Phường Phan Chu TrinhPhường Phan Chu Trinh00085Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội002Quận Hoàn Kiếm00088Phường Hàng BàiPhường Hàng Bài00088Quận Hoàn Kiếm002Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội003Quận Tây Hồ00091Phường Phú ThượngPhường Phú Thượng00091Quận Tây Hồ003Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội003Quận Tây Hồ00094Phường Nhật TânPhường Nhật Tân00094Quận Tây Hồ003Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội003Quận Tây Hồ00097Phường Tứ LiênPhường Tứ Liên00097Quận Tây Hồ003Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội003Quận Tây Hồ00100Phường Quảng AnPhường Quảng An00100Quận Tây Hồ003Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội003Quận Tây Hồ00103Phường Xuân LaPhường Xuân La00103Quận Tây Hồ003Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội003Quận Tây Hồ00106Phường Yên PhụPhường Yên Phụ00106Quận Tây Hồ003Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội003Quận Tây Hồ00109Phường BưởiPhường Bưởi00109Quận Tây Hồ003Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội003Quận Tây Hồ00112Phường Thụy KhuêPhường Thụy Khuê00112Quận Tây Hồ003Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00115Phường Thượng ThanhPhường Thượng Thanh00115Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00118Phường Ngọc ThụyPhường Ngọc Thụy00118Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00121Phường Giang BiênPhường Giang Biên00121Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00124Phường Đức GiangPhường Đức Giang00124Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00127Phường Việt HưngPhường Việt Hưng00127Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00130Phường Gia ThụyPhường Gia Thụy00130Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00133Phường Ngọc LâmPhường Ngọc Lâm00133Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00136Phường Phúc LợiPhường Phúc Lợi00136Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00139Phường Bồ ĐềPhường Bồ Đề00139Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00142Phường Sài ĐồngPhường Sài Đồng00142Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00145Phường Long BiênPhường Long Biên00145Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00148Phường Thạch BànPhường Thạch Bàn00148Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00151Phường Phúc ĐồngPhường Phúc Đồng00151Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội004Quận Long Biên00154Phường Cự KhốiPhường Cự Khối00154Quận Long Biên004Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội005Quận Cầu Giấy00157Phường Nghĩa ĐôPhường Nghĩa Đô00157Quận Cầu Giấy005Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội005Quận Cầu Giấy00160Phường Nghĩa TânPhường Nghĩa Tân00160Quận Cầu Giấy005Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội005Quận Cầu Giấy00163Phường Mai DịchPhường Mai Dịch00163Quận Cầu Giấy005Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội005Quận Cầu Giấy00166Phường Dịch VọngPhường Dịch Vọng00166Quận Cầu Giấy005Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội005Quận Cầu Giấy00167Phường Dịch Vọng HậuPhường Dịch Vọng Hậu00167Quận Cầu Giấy005Thành phố Hà Nội01Phường Dịch Vọng Hậu có 147,72 ha diện tích tự nhiên và 19.965 nhân khẩu. Đông giáp phường Dịch Vọng; Tây giáp phường Mai Dịch; Nam giáp phường Yên Hoà và huyện Từ Liêm; Bắc giáp phường Nghĩa Tân
01Thành phố Hà Nội005Quận Cầu Giấy00169Phường Quan HoaPhường Quan Hoa00169Quận Cầu Giấy005Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội005Quận Cầu Giấy00172Phường Yên HoàPhường Yên Hoà00172Quận Cầu Giấy005Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội005Quận Cầu Giấy00175Phường Trung HoàPhường Trung Hoà00175Quận Cầu Giấy005Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00178Phường Cát LinhPhường Cát Linh00178Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00181Phường Văn MiếuPhường Văn Miếu00181Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00184Phường Quốc Tử GiámPhường Quốc Tử Giám00184Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00187Phường Láng ThượngPhường Láng Thượng00187Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00190Phường Ô Chợ DừaPhường Ô Chợ Dừa00190Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00193Phường Văn ChươngPhường Văn Chương00193Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00196Phường Hàng BộtPhường Hàng Bột00196Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00199Phường Láng HạPhường Láng Hạ00199Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00202Phường Khâm ThiênPhường Khâm Thiên00202Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00205Phường Thổ QuanPhường Thổ Quan00205Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00208Phường Nam ĐồngPhường Nam Đồng00208Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00211Phường Trung PhụngPhường Trung Phụng00211Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00214Phường Quang TrungPhường Quang Trung00214Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00217Phường Trung LiệtPhường Trung Liệt00217Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00220Phường Phương LiênPhường Phương Liên00220Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00223Phường Thịnh QuangPhường Thịnh Quang00223Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00226Phường Trung TựPhường Trung Tự00226Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00229Phường Kim LiênPhường Kim Liên00229Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00232Phường Phương MaiPhường Phương Mai00232Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00235Phường Ngã Tư SởPhường Ngã Tư Sở00235Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội006Quận Đống Đa00238Phường Khương ThượngPhường Khương Thượng00238Quận Đống Đa006Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00241Phường Nguyễn DuPhường Nguyễn Du00241Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 Sáp nhập Phường Bùi Thị Xuân
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00244Phường Bạch ĐằngPhường Bạch Đằng00244Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00247Phường Phạm Đình HổPhường Phạm Đình Hổ00247Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00256Phường Lê Đại HànhPhường Lê Đại Hành00256Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00259Phường Đồng NhânPhường Đồng Nhân00259Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00262Phường Phố HuếPhường Phố Huế00262Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00265Phường Đống MácPhường Đống Mác00265Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00268Phường Thanh LươngPhường Thanh Lương00268Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00271Phường Thanh NhànPhường Thanh Nhàn00271Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00274Phường Cầu DềnPhường Cầu Dền00274Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00277Phường Bách KhoaPhường Bách Khoa00277Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00280Phường Đồng TâmPhường Đồng Tâm00280Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00283Phường Vĩnh TuyPhường Vĩnh Tuy00283Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00286Phường Bạch MaiPhường Bạch Mai00286Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00289Phường Quỳnh MaiPhường Quỳnh Mai00289Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00292Phường Quỳnh LôiPhường Quỳnh Lôi00292Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00295Phường Minh KhaiPhường Minh Khai00295Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội007Quận Hai Bà Trưng00298Phường Trương ĐịnhPhường Trương Định00298Quận Hai Bà Trưng007Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00301Phường Thanh TrìPhường Thanh Trì00301Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00304Phường Vĩnh HưngPhường Vĩnh Hưng00304Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00307Phường Định CôngPhường Định Công00307Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00310Phường Mai ĐộngPhường Mai Động00310Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00313Phường Tương MaiPhường Tương Mai00313Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00316Phường Đại KimPhường Đại Kim00316Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00319Phường Tân MaiPhường Tân Mai00319Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00322Phường Hoàng Văn ThụPhường Hoàng Văn Thụ00322Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00325Phường Giáp BátPhường Giáp Bát00325Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00328Phường Lĩnh NamPhường Lĩnh Nam00328Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00331Phường Thịnh LiệtPhường Thịnh Liệt00331Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00334Phường Trần PhúPhường Trần Phú00334Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00337Phường Hoàng LiệtPhường Hoàng Liệt00337Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội008Quận Hoàng Mai00340Phường Yên SởPhường Yên Sở00340Quận Hoàng Mai008Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00343Phường Nhân ChínhPhường Nhân Chính00343Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00346Phường Thượng ĐìnhPhường Thượng Đình00346Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00349Phường Khương TrungPhường Khương Trung00349Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00352Phường Khương MaiPhường Khương Mai00352Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00355Phường Thanh Xuân TrungPhường Thanh Xuân Trung00355Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00358Phường Phương LiệtPhường Phương Liệt00358Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00361Phường Hạ ĐìnhPhường Hạ Đình00361Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00364Phường Khương ĐìnhPhường Khương Đình00364Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00367Phường Thanh Xuân BắcPhường Thanh Xuân Bắc00367Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00370Phường Thanh Xuân NamPhường Thanh Xuân Nam00370Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội009Quận Thanh Xuân00373Phường Kim GiangPhường Kim Giang00373Quận Thanh Xuân009Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00376Thị trấn Sóc SơnThị trấn Sóc Sơn00376Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00379Xã Bắc SơnXã Bắc Sơn00379Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00382Xã Minh TríXã Minh Trí00382Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00385Xã Hồng KỳXã Hồng Kỳ00385Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00388Xã Nam SơnXã Nam Sơn00388Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00391Xã Trung GiãXã Trung Giã00391Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00394Xã Tân HưngXã Tân Hưng00394Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00397Xã Minh PhúXã Minh Phú00397Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00400Xã Phù LinhXã Phù Linh00400Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00403Xã Bắc PhúXã Bắc Phú00403Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00406Xã Tân MinhXã Tân Minh00406Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00409Xã Quang TiếnXã Quang Tiến00409Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00412Xã Hiền NinhXã Hiền Ninh00412Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00415Xã Tân DânXã Tân Dân00415Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00418Xã Tiên DượcXã Tiên Dược00418Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00421Xã Việt LongXã Việt Long00421Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00424Xã Xuân GiangXã Xuân Giang00424Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00427Xã Mai ĐìnhXã Mai Đình00427Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00430Xã Đức HoàXã Đức Hoà00430Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00433Xã Thanh XuânXã Thanh Xuân00433Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00436Xã Đông XuânXã Đông Xuân00436Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00439Xã Kim LũXã Kim Lũ00439Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00442Xã Phú CườngXã Phú Cường00442Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00445Xã Phú MinhXã Phú Minh00445Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00448Xã Phù LỗXã Phù Lỗ00448Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội016Huyện Sóc Sơn00451Xã Xuân ThuXã Xuân Thu00451Huyện Sóc Sơn016Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00454Thị trấn Đông AnhThị trấn Đông Anh00454Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00457Xã Xuân NộnXã Xuân Nộn00457Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00460Xã Thuỵ LâmXã Thuỵ Lâm00460Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00463Xã Bắc HồngXã Bắc Hồng00463Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00466Xã Nguyên KhêXã Nguyên Khê00466Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00469Xã Nam HồngXã Nam Hồng00469Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00472Xã Tiên DươngXã Tiên Dương00472Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00475Xã Vân HàXã Vân Hà00475Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00478Xã Uy NỗXã Uy Nỗ00478Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00481Xã Vân NộiXã Vân Nội00481Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00484Xã Liên HàXã Liên Hà00484Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00487Xã Việt HùngXã Việt Hùng00487Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00490Xã Kim NỗXã Kim Nỗ00490Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00493Xã Kim ChungXã Kim Chung00493Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00496Xã Dục TúXã Dục Tú00496Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00499Xã Đại MạchXã Đại Mạch00499Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00502Xã Vĩnh NgọcXã Vĩnh Ngọc00502Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00505Xã Cổ LoaXã Cổ Loa00505Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00508Xã Hải BốiXã Hải Bối00508Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00511Xã Xuân CanhXã Xuân Canh00511Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00514Xã Võng LaXã Võng La00514Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00517Xã Tàm XáXã Tàm Xá00517Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00520Xã Mai LâmXã Mai Lâm00520Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội017Huyện Đông Anh00523Xã Đông HộiXã Đông Hội00523Huyện Đông Anh017Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00526Thị trấn Yên ViênThị trấn Yên Viên00526Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00529Xã Yên ThườngXã Yên Thường00529Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00532Xã Yên ViênXã Yên Viên00532Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00535Xã Ninh HiệpXã Ninh Hiệp00535Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00538Xã Đình XuyênXã Đình Xuyên00538Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00541Xã Dương HàXã Dương Hà00541Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00544Xã Phù ĐổngXã Phù Đổng00544Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00547Xã Trung MầuXã Trung Mầu00547Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00550Xã Lệ ChiXã Lệ Chi00550Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00553Xã Cổ BiXã Cổ Bi00553Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00556Xã Đặng XáXã Đặng Xá00556Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00559Xã Phú ThịXã Phú Thị00559Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00562Xã Kim SơnXã Kim Sơn00562Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00565Thị trấn Trâu QuỳThị trấn Trâu Quỳ00565Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01Thị trấn Trâu Quỳ được thành lập dựa trên toàn bộ cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của xã Trâu Quỳ.
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00568Xã Dương QuangXã Dương Quang00568Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00571Xã Dương XáXã Dương Xá00571Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00574Xã Đông DưXã Đông Dư00574Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00577Xã Đa TốnXã Đa Tốn00577Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00580Xã Kiêu KỵXã Kiêu Kỵ00580Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00583Xã Bát TràngXã Bát Tràng00583Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00586Xã Kim LanXã Kim Lan00586Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội018Huyện Gia Lâm00589Xã Văn ĐứcXã Văn Đức00589Huyện Gia Lâm018Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00592Phường Cầu DiễnPhường Cầu Diễn00592Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Từ Liêm
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00622Phường Xuân PhươngPhường Xuân Phương00622Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Từ Liêm
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00623Phường Phương CanhPhường Phương Canh00623Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chia tách từ xã Xuân Phương
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00625Phường Mỹ Đình 1Phường Mỹ Đình 100625Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Từ Liêm
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00626Phường Mỹ Đình 2Phường Mỹ Đình 200626Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chia tách từ xã Mỹ Đình
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00628Phường Tây MỗPhường Tây Mỗ00628Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Từ Liêm
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00631Phường Mễ TrìPhường Mễ Trì00631Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Từ Liêm
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00632Phường Phú ĐôPhường Phú Đô00632Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chia tách từ xã Mễ Trì
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00634Phường Đại MỗPhường Đại Mỗ00634Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Từ Liêm
01Thành phố Hà Nội019Quận Nam Từ Liêm00637Phường Trung VănPhường Trung Văn00637Quận Nam Từ Liêm019Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Từ Liêm
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00640Thị trấn Văn ĐiểnThị trấn Văn Điển00640Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00643Xã Tân TriềuXã Tân Triều00643Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00646Xã Thanh LiệtXã Thanh Liệt00646Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00649Xã Tả Thanh OaiXã Tả Thanh Oai00649Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00652Xã Hữu HoàXã Hữu Hoà00652Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00655Xã Tam HiệpXã Tam Hiệp00655Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00658Xã Tứ HiệpXã Tứ Hiệp00658Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00661Xã Yên MỹXã Yên Mỹ00661Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00664Xã Vĩnh QuỳnhXã Vĩnh Quỳnh00664Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00667Xã Ngũ HiệpXã Ngũ Hiệp00667Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00670Xã Duyên HàXã Duyên Hà00670Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00673Xã Ngọc HồiXã Ngọc Hồi00673Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00676Xã Vạn PhúcXã Vạn Phúc00676Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00679Xã Đại ángXã Đại áng00679Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00682Xã Liên NinhXã Liên Ninh00682Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội020Huyện Thanh Trì00685Xã Đông MỹXã Đông Mỹ00685Huyện Thanh Trì020Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00595Phường Thượng CátPhường Thượng Cát00595Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00598Phường Liên MạcPhường Liên Mạc00598Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00601Phường Đông NgạcPhường Đông Ngạc00601Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00602Phường Đức ThắngPhường Đức Thắng00602Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Chia tách từ xã Đông Ngạc
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00604Phường Thụy PhươngPhường Thụy Phương00604Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00607Phường Tây TựuPhường Tây Tựu00607Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00610Phường Xuân ĐỉnhPhường Xuân Đỉnh00610Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00611Phường Xuân TảoPhường Xuân Tảo00611Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Chia tách từ xã Xuân Đỉnh
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00613Phường Minh KhaiPhường Minh Khai00613Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00616Phường Cổ Nhuế 1Phường Cổ Nhuế 100616Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00617Phường Cổ Nhuế 2Phường Cổ Nhuế 200617Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Chia tách từ xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00619Phường Phú DiễnPhường Phú Diễn00619Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Đổi loại hình
01Thành phố Hà Nội021Quận Bắc Từ Liêm00620Phường Phúc DiễnPhường Phúc Diễn00620Quận Bắc Từ Liêm021Thành phố Hà Nội01Chia tách từ xã Phú Diễn, thị trấn Cầu Diễn
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08973Thị trấn Chi ĐôngThị trấn Chi Đông08973Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01thành lập trên cơ sở điều chỉnh 486 ha diện tích tự nhiên và 9.861 nhân khẩu của xã Quang Minh
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08974Xã Đại ThịnhXã Đại Thịnh08974Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08977Xã Kim HoaXã Kim Hoa08977Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08980Xã Thạch ĐàXã Thạch Đà08980Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08983Xã Tiến ThắngXã Tiến Thắng08983Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08986Xã Tự LậpXã Tự Lập08986Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08989Thị trấn Quang MinhThị trấn Quang Minh08989Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01thành lập trên cơ sở 889,6 ha diện tích tự nhiên và 19.126 nhân khẩu còn lại của xã Quang Minh
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08992Xã Thanh LâmXã Thanh Lâm08992Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08995Xã Tam ĐồngXã Tam Đồng08995Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh08998Xã Liên MạcXã Liên Mạc08998Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh09001Xã Vạn YênXã Vạn Yên09001Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh09004Xã Chu PhanXã Chu Phan09004Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh09007Xã Tiến ThịnhXã Tiến Thịnh09007Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh09010Xã Mê LinhXã Mê Linh09010Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh09013Xã Văn KhêXã Văn Khê09013Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh09016Xã Hoàng KimXã Hoàng Kim09016Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh09019Xã Tiền PhongXã Tiền Phong09019Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội250Huyện Mê Linh09022Xã Tráng ViệtXã Tráng Việt09022Huyện Mê Linh250Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09538Phường Nguyễn TrãiPhường Nguyễn Trãi09538Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09541Phường Mộ LaoPhường Mộ Lao09541Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01thành lập trên cơ sở 126,3 ha diện tích tự nhiên và 14.105 nhân khẩu còn lại của phường Văn Mỗ
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09542Phường Văn QuánPhường Văn Quán09542Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01thành lập trên cơ sở điều chỉnh 139,6 ha diện tích tự nhiên và 12.547 nhân khẩu của phường Văn Mỗ
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09544Phường Vạn PhúcPhường Vạn Phúc09544Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09547Phường Yết KiêuPhường Yết Kiêu09547Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09550Phường Quang TrungPhường Quang Trung09550Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09551Phường La KhêPhường La Khê09551Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01thành lập trên cơ sở điều chỉnh 222,21 ha diện tích tự nhiê nvà 9.178 nhân khẩu của phường Văn Khê; 10,09 diện tích tự nhiê nvà 3.660 nhân khẩu của phường Quang Trung; 27,44 ha diện tích tự nhiên và 97 nhân khẩu của xã Yên Nghĩa
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09552Phường Phú LaPhường Phú La09552Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01Thành lập phường Phú La thuộc thành phố Hà Đông trên cơ sở điều chỉnh 106,98 ha diện tích tự nhiên và 3.155 nhân khẩu còn lại của xã Văn Khê; 9,55 ha diện tích tự nhiên và 2.188 nhân khẩu của phường Quang Trung; 22,84 ha diện tích tự nhiên và 631 nhân khẩu của xã Phú Lương; 4,98 ha diện tích tự nhiên và 253 nhân khẩu của xã Phú Lãm; 8,65 ha diện tích tự nhiên và 299 nhân khẩu của xã Yên Nghĩa; 8,07 ha diện tích tự nhiên của phường Hà Cầu; 15,75 ha diện tích tự nhiên của xã Kiến Hưng.
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09553Phường Phúc LaPhường Phúc La09553Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09556Phường Hà CầuPhường Hà Cầu09556Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09562Phường Yên NghĩaPhường Yên Nghĩa09562Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01trên cơ sở toàn bộ 692,61 ha diện tích tự nhiên và 12.924 nhân khẩu của xã Yên Nghĩa.
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09565Phường Kiến HưngPhường Kiến Hưng09565Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01trên cơ sở toàn bộ 424,15 ha diện tích tự nhiên và 11.390 nhân khẩu của xã Kiến Hưng.
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09568Phường Phú LãmPhường Phú Lãm09568Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01trên cơ sở toàn bộ 266,42 ha diện tích tự nhiên và 15.210 nhân khẩu của xã Phú Lãm.
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09571Phường Phú LươngPhường Phú Lương09571Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01trên cơ sở toàn bộ 671,66 ha diện tích tự nhiên và 17.581 nhân khẩu của xã Phú Lương.
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông10123Phường Biên GiangPhường Biên Giang10123Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01trên cơ sở toàn bộ 236,05 ha diện tích tự nhiên và 6.299 nhân khẩu của xã Biên Giang.
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông09886Phường Dương NộiPhường Dương Nội09886Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01trên cơ sở toàn bộ 585,31 ha diện tích tự nhiên và 17.311 nhân khẩu của xã Dương Nội.
01Thành phố Hà Nội268Quận Hà Đông10117Phường Đồng MaiPhường Đồng Mai10117Quận Hà Đông268Thành phố Hà Nội01trên cơ sở toàn bộ 634,19 ha diện tích tự nhiên và 13.639 nhân khẩu của xã Đồng Mai.
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09574Phường Lê LợiPhường Lê Lợi09574Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09577Phường Phú ThịnhPhường Phú Thịnh09577Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09580Phường Ngô QuyềnPhường Ngô Quyền09580Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09583Phường Quang TrungPhường Quang Trung09583Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09586Phường Sơn LộcPhường Sơn Lộc09586Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09589Phường Xuân KhanhPhường Xuân Khanh09589Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09592Xã Đường LâmXã Đường Lâm09592Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09595Phường Viên SơnPhường Viên Sơn09595Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01Thành lập trên cơ sở toàn bộ 286,9 ha diện tích tự nhiên và 7.137 nhân khẩu của xã Viên Sơn.
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09598Xã Xuân SơnXã Xuân Sơn09598Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09601Phường Trung HưngPhường Trung Hưng09601Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01Thành lập trên cơ sở toàn bộ 510,4 ha diện tích tự nhiên và 7.848 nhân khẩu của xã Trung Hưng.
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09604Xã Thanh MỹXã Thanh Mỹ09604Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09607Phường Trung Sơn TrầmPhường Trung Sơn Trầm09607Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01Thành lập trên cơ sở toàn bộ 332,4 ha diện tích tự nhiên và 6.493 nhân khẩu của xã Trung Sơn Trầm.
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09610Xã Kim SơnXã Kim Sơn09610Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09613Xã Sơn ĐôngXã Sơn Đông09613Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội269Thị xã Sơn Tây09616Xã Cổ ĐôngXã Cổ Đông09616Thị xã Sơn Tây269Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09619Thị trấn Tây ĐằngThị trấn Tây Đằng09619Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09625Xã Phú CườngXã Phú Cường09625Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09628Xã Cổ ĐôXã Cổ Đô09628Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09631Xã Tản HồngXã Tản Hồng09631Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09634Xã Vạn ThắngXã Vạn Thắng09634Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09637Xã Châu SơnXã Châu Sơn09637Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09640Xã Phong VânXã Phong Vân09640Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09643Xã Phú ĐôngXã Phú Đông09643Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09646Xã Phú PhươngXã Phú Phương09646Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09649Xã Phú ChâuXã Phú Châu09649Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09652Xã Thái HòaXã Thái Hòa09652Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09655Xã Đồng TháiXã Đồng Thái09655Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09658Xã Phú SơnXã Phú Sơn09658Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09661Xã Minh ChâuXã Minh Châu09661Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09664Xã Vật LạiXã Vật Lại09664Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09667Xã Chu MinhXã Chu Minh09667Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09670Xã Tòng BạtXã Tòng Bạt09670Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09673Xã Cẩm LĩnhXã Cẩm Lĩnh09673Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09676Xã Sơn ĐàXã Sơn Đà09676Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09679Xã Đông QuangXã Đông Quang09679Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09682Xã Tiên PhongXã Tiên Phong09682Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09685Xã Thụy AnXã Thụy An09685Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09688Xã Cam ThượngXã Cam Thượng09688Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09691Xã Thuần MỹXã Thuần Mỹ09691Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09694Xã Tản LĩnhXã Tản Lĩnh09694Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09697Xã Ba TrạiXã Ba Trại09697Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09700Xã Minh QuangXã Minh Quang09700Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09703Xã Ba VìXã Ba Vì09703Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09706Xã Vân HòaXã Vân Hòa09706Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09709Xã Yên BàiXã Yên Bài09709Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội271Huyện Ba Vì09712Xã Khánh ThượngXã Khánh Thượng09712Huyện Ba Vì271Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09715Thị trấn Phúc ThọThị trấn Phúc Thọ09715Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09718Xã Vân HàXã Vân Hà09718Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09721Xã Vân PhúcXã Vân Phúc09721Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09724Xã Vân NamXã Vân Nam09724Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09727Xã Xuân ĐìnhXã Xuân Đình09727Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01Thành lập xã Xuân Đình trên cơ sở nhập toàn bộ 4,26 km2 diện tích tự nhiên, 3.080 người của xã Cẩm Đình và toàn bộ 4,90 km2 diện tích tự nhiên, 5.732 người của xã Xuân Phú
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09733Xã Sen PhươngXã Sen Phương09733Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01thành lập xã Sen Phương trên cơ sở nhập toàn bộ 2,34 km2 diện tích tự nhiên, 1.710 người của xã Phương Độ và toàn bộ 5,55 km2 diện tích tự nhiên, 10.042 người của xã Sen Chiểu
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09739Xã Võng XuyênXã Võng Xuyên09739Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09742Xã Thọ LộcXã Thọ Lộc09742Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09745Xã Long XuyênXã Long Xuyên09745Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09748Xã Thượng CốcXã Thượng Cốc09748Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09751Xã Hát MônXã Hát Môn09751Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09754Xã Tích GiangXã Tích Giang09754Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09757Xã Thanh ĐaXã Thanh Đa09757Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09760Xã Trạch Mỹ LộcXã Trạch Mỹ Lộc09760Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09763Xã Phúc HòaXã Phúc Hòa09763Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09766Xã Ngọc TảoXã Ngọc Tảo09766Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09769Xã Phụng ThượngXã Phụng Thượng09769Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09772Xã Tam ThuấnXã Tam Thuấn09772Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09775Xã Tam HiệpXã Tam Hiệp09775Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09778Xã Hiệp ThuậnXã Hiệp Thuận09778Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội272Huyện Phúc Thọ09781Xã Liên HiệpXã Liên Hiệp09781Huyện Phúc Thọ272Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09784Thị trấn PhùngThị trấn Phùng09784Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09787Xã Trung ChâuXã Trung Châu09787Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09790Xã Thọ AnXã Thọ An09790Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09793Xã Thọ XuânXã Thọ Xuân09793Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09796Xã Hồng HàXã Hồng Hà09796Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09799Xã Liên HồngXã Liên Hồng09799Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09802Xã Liên HàXã Liên Hà09802Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09805Xã Hạ MỗXã Hạ Mỗ09805Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09808Xã Liên TrungXã Liên Trung09808Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09811Xã Phương ĐìnhXã Phương Đình09811Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09814Xã Thượng MỗXã Thượng Mỗ09814Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09817Xã Tân HộiXã Tân Hội09817Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09820Xã Tân LậpXã Tân Lập09820Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09823Xã Đan PhượngXã Đan Phượng09823Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09826Xã Đồng ThápXã Đồng Tháp09826Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội273Huyện Đan Phượng09829Xã Song PhượngXã Song Phượng09829Huyện Đan Phượng273Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09832Thị trấn Trạm TrôiThị trấn Trạm Trôi09832Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09835Xã Đức ThượngXã Đức Thượng09835Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09838Xã Minh KhaiXã Minh Khai09838Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09841Xã Dương LiễuXã Dương Liễu09841Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09844Xã Di TrạchXã Di Trạch09844Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09847Xã Đức GiangXã Đức Giang09847Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09850Xã Cát QuếXã Cát Quế09850Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09853Xã Kim ChungXã Kim Chung09853Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09856Xã Yên SởXã Yên Sở09856Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09859Xã Sơn ĐồngXã Sơn Đồng09859Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09862Xã Vân CanhXã Vân Canh09862Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09865Xã Đắc SởXã Đắc Sở09865Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09868Xã Lại YênXã Lại Yên09868Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09871Xã Tiền YênXã Tiền Yên09871Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09874Xã Song PhươngXã Song Phương09874Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09877Xã An KhánhXã An Khánh09877Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09880Xã An ThượngXã An Thượng09880Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09883Xã Vân CônXã Vân Côn09883Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09889Xã La PhùXã La Phù09889Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội274Huyện Hoài Đức09892Xã Đông LaXã Đông La09892Huyện Hoài Đức274Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai04939Xã Đông XuânXã Đông Xuân04939Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09895Thị trấn Quốc OaiThị trấn Quốc Oai09895Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09898Xã Sài SơnXã Sài Sơn09898Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09901Xã Phượng CáchXã Phượng Cách09901Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09904Xã Yên SơnXã Yên Sơn09904Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09907Xã Ngọc LiệpXã Ngọc Liệp09907Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09910Xã Ngọc MỹXã Ngọc Mỹ09910Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09913Xã Liệp TuyếtXã Liệp Tuyết09913Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09916Xã Thạch ThánXã Thạch Thán09916Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09919Xã Đồng QuangXã Đồng Quang09919Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09922Xã Phú CátXã Phú Cát09922Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09925Xã Tuyết NghĩaXã Tuyết Nghĩa09925Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09928Xã Nghĩa HươngXã Nghĩa Hương09928Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09931Xã Cộng HòaXã Cộng Hòa09931Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09934Xã Tân PhúXã Tân Phú09934Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09937Xã Đại ThànhXã Đại Thành09937Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09940Xã Phú MãnXã Phú Mãn09940Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09943Xã Cấn HữuXã Cấn Hữu09943Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09946Xã Tân HòaXã Tân Hòa09946Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09949Xã Hòa ThạchXã Hòa Thạch09949Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội275Huyện Quốc Oai09952Xã Đông YênXã Đông Yên09952Huyện Quốc Oai275Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất04927Xã Yên TrungXã Yên Trung04927Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất04930Xã Yên BìnhXã Yên Bình04930Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất04936Xã Tiến XuânXã Tiến Xuân04936Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01Chuyển đến từ huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09955Thị trấn Liên QuanThị trấn Liên Quan09955Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09958Xã Đại ĐồngXã Đại Đồng09958Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09961Xã Cẩm YênXã Cẩm Yên09961Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09964Xã Lại ThượngXã Lại Thượng09964Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09967Xã Phú KimXã Phú Kim09967Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09970Xã Hương NgảiXã Hương Ngải09970Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09973Xã Canh NậuXã Canh Nậu09973Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09976Xã Kim QuanXã Kim Quan09976Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09979Xã Dị NậuXã Dị Nậu09979Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09982Xã Bình YênXã Bình Yên09982Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09985Xã Chàng SơnXã Chàng Sơn09985Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09988Xã Thạch HoàXã Thạch Hoà09988Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09991Xã Cần KiệmXã Cần Kiệm09991Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09994Xã Hữu BằngXã Hữu Bằng09994Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất09997Xã Phùng XáXã Phùng Xá09997Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất10000Xã Tân XãXã Tân Xã10000Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất10003Xã Thạch XáXã Thạch Xá10003Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất10006Xã Bình PhúXã Bình Phú10006Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất10009Xã Hạ BằngXã Hạ Bằng10009Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội276Huyện Thạch Thất10012Xã Đồng TrúcXã Đồng Trúc10012Huyện Thạch Thất276Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10015Thị trấn Chúc SơnThị trấn Chúc Sơn10015Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 Sáp nhập Xã Ngọc Sơn
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10018Thị trấn Xuân MaiThị trấn Xuân Mai10018Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10021Xã Phụng ChâuXã Phụng Châu10021Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10024Xã Tiên PhươngXã Tiên Phương10024Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10027Xã Đông SơnXã Đông Sơn10027Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10030Xã Đông Phương YênXã Đông Phương Yên10030Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10033Xã Phú NghĩaXã Phú Nghĩa10033Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10039Xã Trường YênXã Trường Yên10039Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10042Xã Ngọc HòaXã Ngọc Hòa10042Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10045Xã Thủy Xuân TiênXã Thủy Xuân Tiên10045Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10048Xã Thanh BìnhXã Thanh Bình10048Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10051Xã Trung HòaXã Trung Hòa10051Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10054Xã Đại YênXã Đại Yên10054Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10057Xã Thụy HươngXã Thụy Hương10057Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10060Xã Tốt ĐộngXã Tốt Động10060Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10063Xã Lam ĐiềnXã Lam Điền10063Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10066Xã Tân TiếnXã Tân Tiến10066Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10069Xã Nam Phương TiếnXã Nam Phương Tiến10069Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10072Xã Hợp ĐồngXã Hợp Đồng10072Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10075Xã Hoàng Văn ThụXã Hoàng Văn Thụ10075Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10078Xã Hoàng DiệuXã Hoàng Diệu10078Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10081Xã Hữu VănXã Hữu Văn10081Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10084Xã Quảng BịXã Quảng Bị10084Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10087Xã Mỹ LươngXã Mỹ Lương10087Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10090Xã Thượng VựcXã Thượng Vực10090Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10093Xã Hồng PhongXã Hồng Phong10093Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10096Xã Đồng PhúXã Đồng Phú10096Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10099Xã Trần PhúXã Trần Phú10099Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10102Xã Văn VõXã Văn Võ10102Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10105Xã Đồng LạcXã Đồng Lạc10105Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10108Xã Hòa ChínhXã Hòa Chính10108Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội277Huyện Chương Mỹ10111Xã Phú Nam AnXã Phú Nam An10111Huyện Chương Mỹ277Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10114Thị trấn Kim BàiThị trấn Kim Bài10114Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10120Xã Cự KhêXã Cự Khê10120Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10126Xã Bích HòaXã Bích Hòa10126Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10129Xã Mỹ HưngXã Mỹ Hưng10129Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10132Xã Cao ViênXã Cao Viên10132Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10135Xã Bình MinhXã Bình Minh10135Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10138Xã Tam HưngXã Tam Hưng10138Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10141Xã Thanh CaoXã Thanh Cao10141Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10144Xã Thanh ThùyXã Thanh Thùy10144Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10147Xã Thanh MaiXã Thanh Mai10147Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10150Xã Thanh VănXã Thanh Văn10150Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10153Xã Đỗ ĐộngXã Đỗ Động10153Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10156Xã Kim AnXã Kim An10156Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10159Xã Kim ThưXã Kim Thư10159Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10162Xã Phương TrungXã Phương Trung10162Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10165Xã Tân ƯớcXã Tân Ước10165Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10168Xã Dân HòaXã Dân Hòa10168Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10171Xã Liên ChâuXã Liên Châu10171Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10174Xã Cao DươngXã Cao Dương10174Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10177Xã Xuân DươngXã Xuân Dương10177Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội278Huyện Thanh Oai10180Xã Hồng DươngXã Hồng Dương10180Huyện Thanh Oai278Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10183Thị trấn Thường TínThị trấn Thường Tín10183Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10186Xã Ninh SởXã Ninh Sở10186Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10189Xã Nhị KhêXã Nhị Khê10189Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10192Xã Duyên TháiXã Duyên Thái10192Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10195Xã Khánh HàXã Khánh Hà10195Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10198Xã Hòa BìnhXã Hòa Bình10198Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10201Xã Văn BìnhXã Văn Bình10201Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10204Xã Hiền GiangXã Hiền Giang10204Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10207Xã Hồng VânXã Hồng Vân10207Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10210Xã Vân TảoXã Vân Tảo10210Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10213Xã Liên PhươngXã Liên Phương10213Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10216Xã Văn PhúXã Văn Phú10216Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10219Xã Tự NhiênXã Tự Nhiên10219Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10222Xã Tiền PhongXã Tiền Phong10222Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10225Xã Hà HồiXã Hà Hồi10225Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10228Xã Thư PhúXã Thư Phú10228Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10231Xã Nguyễn TrãiXã Nguyễn Trãi10231Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10234Xã Quất ĐộngXã Quất Động10234Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10237Xã Chương DươngXã Chương Dương10237Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10240Xã Tân MinhXã Tân Minh10240Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10243Xã Lê LợiXã Lê Lợi10243Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10246Xã Thắng LợiXã Thắng Lợi10246Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10249Xã Dũng TiếnXã Dũng Tiến10249Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10252Xã Thống NhấtXã Thống Nhất10252Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10255Xã Nghiêm XuyênXã Nghiêm Xuyên10255Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10258Xã Tô HiệuXã Tô Hiệu10258Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10261Xã Văn TựXã Văn Tự10261Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10264Xã Vạn ĐiểmXã Vạn Điểm10264Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội279Huyện Thường Tín10267Xã Minh CườngXã Minh Cường10267Huyện Thường Tín279Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10270Thị trấn Phú MinhThị trấn Phú Minh10270Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10273Thị trấn Phú XuyênThị trấn Phú Xuyên10273Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10276Xã Hồng MinhXã Hồng Minh10276Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10279Xã Phượng DựcXã Phượng Dực10279Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10282Xã Nam TiếnXã Nam Tiến10282Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01Thành lập xã Nam Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ 3,20 km2 diện tích tự nhiên, 2.675 người của xã Thụy Phú và toàn bộ 3,30 km2 diện tích tự nhiên, 5.963 người của xã Văn Nhân
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10288Xã Tri TrungXã Tri Trung10288Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10291Xã Đại ThắngXã Đại Thắng10291Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10294Xã Phú TúcXã Phú Túc10294Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10297Xã Văn HoàngXã Văn Hoàng10297Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10300Xã Hồng TháiXã Hồng Thái10300Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10303Xã Hoàng LongXã Hoàng Long10303Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10306Xã Quang TrungXã Quang Trung10306Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10309Xã Nam PhongXã Nam Phong10309Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10312Xã Nam TriềuXã Nam Triều10312Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10315Xã Tân DânXã Tân Dân10315Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10318Xã Sơn HàXã Sơn Hà10318Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10321Xã Chuyên MỹXã Chuyên Mỹ10321Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10324Xã Khai TháiXã Khai Thái10324Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10327Xã Phúc TiếnXã Phúc Tiến10327Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10330Xã Vân TừXã Vân Từ10330Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10333Xã Tri ThủyXã Tri Thủy10333Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10336Xã Đại XuyênXã Đại Xuyên10336Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10339Xã Phú YênXã Phú Yên10339Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10342Xã Bạch HạXã Bạch Hạ10342Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10345Xã Quang LãngXã Quang Lãng10345Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10348Xã Châu CanXã Châu Can10348Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội280Huyện Phú Xuyên10351Xã Minh TânXã Minh Tân10351Huyện Phú Xuyên280Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10354Thị trấn Vân ĐìnhThị trấn Vân Đình10354Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10357Xã Viên AnXã Viên An10357Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10360Xã Viên NộiXã Viên Nội10360Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10363Xã Hoa SơnXã Hoa Sơn10363Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10366Xã Quảng Phú CầuXã Quảng Phú Cầu10366Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10369Xã Trường ThịnhXã Trường Thịnh10369Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10372Xã Cao ThànhXã Cao Thành10372Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10375Xã Liên BạtXã Liên Bạt10375Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10378Xã Sơn CôngXã Sơn Công10378Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10381Xã Đồng TiếnXã Đồng Tiến10381Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10384Xã Phương TúXã Phương Tú10384Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10387Xã Trung TúXã Trung Tú10387Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10390Xã Đồng TânXã Đồng Tân10390Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10393Xã Tảo Dương VănXã Tảo Dương Văn10393Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10396Xã Vạn TháiXã Vạn Thái10396Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10399Xã Minh ĐứcXã Minh Đức10399Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10402Xã Hòa LâmXã Hòa Lâm10402Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10405Xã Hòa XáXã Hòa Xá10405Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10408Xã Trầm LộngXã Trầm Lộng10408Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10411Xã Kim ĐườngXã Kim Đường10411Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10414Xã Hòa NamXã Hòa Nam10414Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10417Xã Hòa PhúXã Hòa Phú10417Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10420Xã Đội BìnhXã Đội Bình10420Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10423Xã Đại HùngXã Đại Hùng10423Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10426Xã Đông LỗXã Đông Lỗ10426Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10429Xã Phù LưuXã Phù Lưu10429Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10432Xã Đại CườngXã Đại Cường10432Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10435Xã Lưu HoàngXã Lưu Hoàng10435Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội281Huyện Ứng Hòa10438Xã Hồng QuangXã Hồng Quang10438Huyện Ứng Hòa281Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10441Thị trấn Đại NghĩaThị trấn Đại Nghĩa10441Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10444Xã Đồng TâmXã Đồng Tâm10444Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10447Xã Thượng LâmXã Thượng Lâm10447Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10450Xã Tuy LaiXã Tuy Lai10450Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10453Xã Phúc LâmXã Phúc Lâm10453Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10456Xã Mỹ ThànhXã Mỹ Thành10456Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10459Xã Bột XuyênXã Bột Xuyên10459Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10462Xã An MỹXã An Mỹ10462Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10465Xã Hồng SơnXã Hồng Sơn10465Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10468Xã Lê ThanhXã Lê Thanh10468Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10471Xã Xuy XáXã Xuy Xá10471Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10474Xã Phùng XáXã Phùng Xá10474Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10477Xã Phù Lưu TếXã Phù Lưu Tế10477Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10480Xã Đại HưngXã Đại Hưng10480Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10483Xã Vạn KimXã Vạn Kim10483Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10486Xã Đốc TínXã Đốc Tín10486Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10489Xã Hương SơnXã Hương Sơn10489Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10492Xã Hùng TiếnXã Hùng Tiến10492Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10495Xã An TiếnXã An Tiến10495Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10498Xã Hợp TiếnXã Hợp Tiến10498Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10501Xã Hợp ThanhXã Hợp Thanh10501Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
01Thành phố Hà Nội282Huyện Mỹ Đức10504Xã An PhúXã An Phú10504Huyện Mỹ Đức282Thành phố Hà Nội01 
02Tỉnh Hà Giang024Thành phố Hà Giang00946Xã Phương ĐộXã Phương Độ00946Thành phố Hà Giang024Tỉnh Hà Giang02Chuyển Xã Phương Độ từ huyện Vị Xuyên về thị xã Hà Giang quản lý
02Tỉnh Hà Giang024Thành phố Hà Giang00949Xã Phương ThiệnXã Phương Thiện00949Thành phố Hà Giang024Tỉnh Hà Giang02Chuyển Xã Phương Thiện từ huyện Vị Xuyên về thị xã Hà Giang quản lý
02Tỉnh Hà Giang024Thành phố Hà Giang00688Phường Quang TrungPhường Quang Trung00688Thành phố Hà Giang024Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang024Thành phố Hà Giang00691Phường Trần PhúPhường Trần Phú00691Thành phố Hà Giang024Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang024Thành phố Hà Giang00692Phường Ngọc HàPhường Ngọc Hà00692Thành phố Hà Giang024Tỉnh Hà Giang02thành lập trên cơ sở 120,90 ha diện tích tự nhiên và 2.399 nhân khẩu của xã Ngọc Đường, 117,20 ha diện tích tự nhiên và 628 nhân khẩu của phường Trần Phú
02Tỉnh Hà Giang024Thành phố Hà Giang00694Phường Nguyễn TrãiPhường Nguyễn Trãi00694Thành phố Hà Giang024Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang024Thành phố Hà Giang00697Phường Minh KhaiPhường Minh Khai00697Thành phố Hà Giang024Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang024Thành phố Hà Giang00700Xã Ngọc ĐườngXã Ngọc Đường00700Thành phố Hà Giang024Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00712Thị trấn Phó BảngThị trấn Phó Bảng00712Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00715Xã Lũng CúXã Lũng Cú00715Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00718Xã Má LéXã Má Lé00718Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00721Thị trấn Đồng VănThị trấn Đồng Văn00721Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02thành lập trên cơ sở nguyên trạng 30030,65ha diện tích tự nhiên và 5.935 nhân khẩu còn lại của xã Đồng Văn sau khi điều chỉnh địa giới hành chính
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00724Xã Lũng TáoXã Lũng Táo00724Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00727Xã Phố LàXã Phố Là00727Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00730Xã Thài Phìn TủngXã Thài Phìn Tủng00730Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00733Xã Sủng LàXã Sủng Là00733Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00736Xã Xà PhìnXã Xà Phìn00736Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00739Xã Tả PhìnXã Tả Phìn00739Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00742Xã Tả LủngXã Tả Lủng00742Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00745Xã Phố CáoXã Phố Cáo00745Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00748Xã Sính LủngXã Sính Lủng00748Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00751Xã Sảng TủngXã Sảng Tủng00751Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00754Xã Lũng ThầuXã Lũng Thầu00754Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00757Xã Hố Quáng PhìnXã Hố Quáng Phìn00757Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00760Xã Vần ChảiXã Vần Chải00760Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00763Xã Lũng PhìnXã Lũng Phìn00763Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang026Huyện Đồng Văn00766Xã Sủng TráiXã Sủng Trái00766Huyện Đồng Văn026Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00769Thị trấn Mèo VạcThị trấn Mèo Vạc00769Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00772Xã Thượng PhùngXã Thượng Phùng00772Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00775Xã Pải LủngXã Pải Lủng00775Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00778Xã Xín CáiXã Xín Cái00778Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00781Xã Pả ViXã Pả Vi00781Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00784Xã Giàng Chu PhìnXã Giàng Chu Phìn00784Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00787Xã Sủng TràXã Sủng Trà00787Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00790Xã Sủng MángXã Sủng Máng00790Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00793Xã Sơn VĩXã Sơn Vĩ00793Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00796Xã Tả LủngXã Tả Lủng00796Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00799Xã Cán Chu PhìnXã Cán Chu Phìn00799Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00802Xã Lũng PùXã Lũng Pù00802Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00805Xã Lũng ChinhXã Lũng Chinh00805Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00808Xã Tát NgàXã Tát Ngà00808Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00811Xã Nậm BanXã Nậm Ban00811Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00814Xã Khâu VaiXã Khâu Vai00814Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00815Xã Niêm TòngXã Niêm Tòng00815Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02thành lập trên cơ sở 2.013,75 ha diện tích tự nhiên và 2.276 nhân khẩu của xã Niêm Sơn, 1.137,50 ha diện tích tự nhiên và 1.380 nhân khẩu của xã Khâu Vai
02Tỉnh Hà Giang027Huyện Mèo Vạc00817Xã Niêm SơnXã Niêm Sơn00817Huyện Mèo Vạc027Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00820Thị trấn Yên MinhThị trấn Yên Minh00820Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00823Xã Thắng MốXã Thắng Mố00823Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00826Xã Phú LũngXã Phú Lũng00826Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00829Xã Sủng TrángXã Sủng Tráng00829Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00832Xã Bạch ĐíchXã Bạch Đích00832Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00835Xã Na KhêXã Na Khê00835Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00838Xã Sủng ThàiXã Sủng Thài00838Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00841Xã Hữu VinhXã Hữu Vinh00841Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00844Xã Lao Và ChảiXã Lao Và Chải00844Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00847Xã Mậu DuệXã Mậu Duệ00847Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00850Xã Đông MinhXã Đông Minh00850Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00853Xã Mậu LongXã Mậu Long00853Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00856Xã Ngam LaXã Ngam La00856Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00859Xã Ngọc LongXã Ngọc Long00859Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00862Xã Đường ThượngXã Đường Thượng00862Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00865Xã Lũng HồXã Lũng Hồ00865Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00868Xã Du TiếnXã Du Tiến00868Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang028Huyện Yên Minh00871Xã Du GiàXã Du Già00871Huyện Yên Minh028Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00874Thị trấn Tam SơnThị trấn Tam Sơn00874Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00877Xã Bát Đại SơnXã Bát Đại Sơn00877Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00880Xã Nghĩa ThuậnXã Nghĩa Thuận00880Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00883Xã Cán TỷXã Cán Tỷ00883Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00886Xã Cao Mã PờXã Cao Mã Pờ00886Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00889Xã Thanh VânXã Thanh Vân00889Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00892Xã Tùng VàiXã Tùng Vài00892Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00895Xã Đông HàXã Đông Hà00895Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00898Xã Quản BạXã Quản Bạ00898Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00901Xã Lùng TámXã Lùng Tám00901Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00904Xã Quyết TiếnXã Quyết Tiến00904Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00907Xã Tả VánXã Tả Ván00907Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang029Huyện Quản Bạ00910Xã Thái AnXã Thái An00910Huyện Quản Bạ029Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00913Thị trấn Vị XuyênThị trấn Vị Xuyên00913Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00916Thị trấn Nông Trường Việt LâmThị trấn Nông Trường Việt Lâm00916Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00919Xã Minh TânXã Minh Tân00919Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00922Xã Thuận HoàXã Thuận Hoà00922Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00925Xã Tùng BáXã Tùng Bá00925Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00928Xã Thanh ThủyXã Thanh Thủy00928Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00931Xã Thanh ĐứcXã Thanh Đức00931Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00934Xã Phong QuangXã Phong Quang00934Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00937Xã Xín ChảiXã Xín Chải00937Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00940Xã Phương TiếnXã Phương Tiến00940Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00943Xã Lao ChảiXã Lao Chải00943Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00703Xã Kim ThạchXã Kim Thạch00703Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02Chuyển xã Kim Thạch về huyện Vị Xuyên quản lý
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00706Xã Phú LinhXã Phú Linh00706Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02chuyển xã Phú Linh về Huyện Vị Xuyên quản lý
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00709Xã Kim LinhXã Kim Linh00709Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02Chuyển Xã Kim Linh về huyện Vị Xuyên quản lý
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00952Xã Cao BồXã Cao Bồ00952Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00955Xã Đạo ĐứcXã Đạo Đức00955Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00958Xã Thượng SơnXã Thượng Sơn00958Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00961Xã Linh HồXã Linh Hồ00961Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00964Xã Quảng NgầnXã Quảng Ngần00964Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00967Xã Việt LâmXã Việt Lâm00967Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00970Xã Ngọc LinhXã Ngọc Linh00970Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00973Xã Ngọc MinhXã Ngọc Minh00973Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00976Xã Bạch NgọcXã Bạch Ngọc00976Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang030Huyện Vị Xuyên00979Xã Trung ThànhXã Trung Thành00979Huyện Vị Xuyên030Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê00982Xã Minh SơnXã Minh Sơn00982Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê00985Xã Giáp TrungXã Giáp Trung00985Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê00988Xã Yên ĐịnhXã Yên Định00988Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê00991Thị trấn Yên PhúThị trấn Yên Phú00991Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02thành lập trên cơ sở nguyên trạng 6.723,31 ha diện tích tự nhiên và 6.082 nhân khẩu của xã Yên Phú
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê00994Xã Minh NgọcXã Minh Ngọc00994Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê00997Xã Yên PhongXã Yên Phong00997Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê01000Xã Lạc NôngXã Lạc Nông01000Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê01003Xã Phú NamXã Phú Nam01003Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê01006Xã Yên CườngXã Yên Cường01006Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê01009Xã Thượng TânXã Thượng Tân01009Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê01012Xã Đường ÂmXã Đường Âm01012Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê01015Xã Đường HồngXã Đường Hồng01015Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang031Huyện Bắc Mê01018Xã Phiêng LuôngXã Phiêng Luông01018Huyện Bắc Mê031Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01021Thị trấn Vinh QuangThị trấn Vinh Quang01021Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01024Xã Bản MáyXã Bản Máy01024Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01027Xã Thàng TínXã Thàng Tín01027Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01030Xã Thèn Chu PhìnXã Thèn Chu Phìn01030Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01033Xã Pố LồXã Pố Lồ01033Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01036Xã Bản PhùngXã Bản Phùng01036Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01039Xã Túng SánXã Túng Sán01039Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01042Xã Chiến PhốXã Chiến Phố01042Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01045Xã Đản VánXã Đản Ván01045Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01048Xã Tụ NhânXã Tụ Nhân01048Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01051Xã Tân TiếnXã Tân Tiến01051Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01054Xã Nàng ĐônXã Nàng Đôn01054Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01057Xã Pờ Ly NgàiXã Pờ Ly Ngài01057Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01060Xã Sán Xả HồXã Sán Xả Hồ01060Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01063Xã Bản LuốcXã Bản Luốc01063Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01066Xã Ngàm Đăng VàiXã Ngàm Đăng Vài01066Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01069Xã Bản NhùngXã Bản Nhùng01069Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01072Xã Tả Sử ChoóngXã Tả Sử Choóng01072Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01075Xã Nậm DịchXã Nậm Dịch01075Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 Sáp nhập Xã Bản Péo
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01081Xã Hồ ThầuXã Hồ Thầu01081Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01084Xã Nam SơnXã Nam Sơn01084Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01087Xã Nậm TỵXã Nậm Tỵ01087Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01090Xã Thông NguyênXã Thông Nguyên01090Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang032Huyện Hoàng Su Phì01093Xã Nậm KhòaXã Nậm Khòa01093Huyện Hoàng Su Phì032Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01096Thị trấn Cốc PàiThị trấn Cốc Pài01096Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02thành lập trên cơ sở nguyên trạng 1.647,38 ha diện tích tự nhiên và 3.969 nhân khẩu của xã Cốc Pài
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01099Xã Nàn XỉnXã Nàn Xỉn01099Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01102Xã Bản DíuXã Bản Díu01102Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01105Xã Chí CàXã Chí Cà01105Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01108Xã Xín MầnXã Xín Mần01108Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01114Xã Thèn PhàngXã Thèn Phàng01114Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01117Xã Trung ThịnhXã Trung Thịnh01117Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02Nhập toàn bộ 16,85 km2 diện tích tự nhiên, 4.012 người của xã Ngán Chiên vào xã Trung Thịnh.
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01120Xã Pà Vầy SủXã Pà Vầy Sủ01120Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01123Xã Cốc RếXã Cốc Rế01123Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01126Xã Thu TàXã Thu Tà01126Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01129Xã Nàn MaXã Nàn Ma01129Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01132Xã Tả NhìuXã Tả Nhìu01132Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01135Xã Bản NgòXã Bản Ngò01135Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01138Xã Chế LàXã Chế Là01138Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01141Xã Nấm DẩnXã Nấm Dẩn01141Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01144Xã Quảng NguyênXã Quảng Nguyên01144Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01147Xã Nà ChìXã Nà Chì01147Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang033Huyện Xín Mần01150Xã Khuôn LùngXã Khuôn Lùng01150Huyện Xín Mần033Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01153Thị trấn Việt QuangThị trấn Việt Quang01153Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01156Thị trấn Vĩnh TuyThị trấn Vĩnh Tuy01156Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01159Xã Tân LậpXã Tân Lập01159Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01162Xã Tân ThànhXã Tân Thành01162Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01165Xã Đồng TiếnXã Đồng Tiến01165Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01168Xã Đồng TâmXã Đồng Tâm01168Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01171Xã Tân QuangXã Tân Quang01171Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01174Xã Thượng BìnhXã Thượng Bình01174Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01177Xã Hữu SảnXã Hữu Sản01177Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01180Xã Kim NgọcXã Kim Ngọc01180Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01183Xã Việt VinhXã Việt Vinh01183Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01186Xã Bằng HànhXã Bằng Hành01186Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01189Xã Quang MinhXã Quang Minh01189Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01192Xã Liên HiệpXã Liên Hiệp01192Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01195Xã Vô ĐiếmXã Vô Điếm01195Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01198Xã Việt HồngXã Việt Hồng01198Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01201Xã Hùng AnXã Hùng An01201Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01204Xã Đức XuânXã Đức Xuân01204Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01207Xã Tiên KiềuXã Tiên Kiều01207Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01210Xã Vĩnh HảoXã Vĩnh Hảo01210Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01213Xã Vĩnh PhúcXã Vĩnh Phúc01213Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01216Xã Đồng YênXã Đồng Yên01216Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang034Huyện Bắc Quang01219Xã Đông ThànhXã Đông Thành01219Huyện Bắc Quang034Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01222Xã Xuân MinhXã Xuân Minh01222Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01225Xã Tiên NguyênXã Tiên Nguyên01225Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01228Xã Tân NamXã Tân Nam01228Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01231Xã Bản RịaXã Bản Rịa01231Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01234Xã Yên ThànhXã Yên Thành01234Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01237Thị trấn Yên BìnhThị trấn Yên Bình01237Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02Thành lập thị trấn Yên Bình từ xã Yên Bình
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01240Xã Tân TrịnhXã Tân Trịnh01240Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01243Xã Tân BắcXã Tân Bắc01243Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01246Xã Bằng LangXã Bằng Lang01246Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01249Xã Yên HàXã Yên Hà01249Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01252Xã Hương SơnXã Hương Sơn01252Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01255Xã Xuân GiangXã Xuân Giang01255Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01258Xã Nà KhươngXã Nà Khương01258Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01261Xã Tiên YênXã Tiên Yên01261Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
02Tỉnh Hà Giang035Huyện Quang Bình01264Xã Vĩ ThượngXã Vĩ Thượng01264Huyện Quang Bình035Tỉnh Hà Giang02 
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01267Phường Sông HiếnPhường Sông Hiến01267Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01270Phường Sông BằngPhường Sông Bằng01270Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01273Phường Hợp GiangPhường Hợp Giang01273Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01276Phường Tân GiangPhường Tân Giang01276Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01279Phường Ngọc XuânPhường Ngọc Xuân01279Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04Đổi loại hình
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01282Phường Đề ThámPhường Đề Thám01282Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04Đổi loại hình
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01285Phường Hoà ChungPhường Hoà Chung01285Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04Đổi loại hình
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01288Phường Duyệt TrungPhường Duyệt Trung01288Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04Đổi loại hình
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01720Xã Chu TrinhXã Chu Trinh01720Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04Chuyển đến từ huyện Hoà An
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01693Xã Vĩnh QuangXã Vĩnh Quang01693Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04chuyển đến từ huyện Hoà An
04Tỉnh Cao Bằng040Thành phố Cao Bằng01705Xã Hưng ĐạoXã Hưng Đạo01705Thành phố Cao Bằng040Tỉnh Cao Bằng04Chuyển đến từ huyện Hoà An
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01290Thị trấn Pác MiầuThị trấn Pác Miầu01290Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04TT Pác Miầu có 4.036 ha và 2.619 nhân khẩu
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01291Xã Đức HạnhXã Đức Hạnh01291Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01294Xã Lý BônXã Lý Bôn01294Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01296Xã Nam CaoXã Nam Cao01296Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04Xã Nam Cao có 7.507 ha và 2.587 nhân khẩu
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01297Xã Nam QuangXã Nam Quang01297Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 Sáp nhập Xã Tân Việt
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01300Xã Vĩnh QuangXã Vĩnh Quang01300Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01303Xã Quảng LâmXã Quảng Lâm01303Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01304Xã Thạch LâmXã Thạch Lâm01304Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04Xã Thạch Lâm có 8.774 ha và 3.897 nhân khẩu
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01309Xã Vĩnh PhongXã Vĩnh Phong01309Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01312Xã Mông ÂnXã Mông Ân01312Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01315Xã Thái HọcXã Thái Học01315Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01316Xã Thái SơnXã Thái Sơn01316Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04Xã Thái Sơn có 5.548 ha và 2.215 nhân khẩu
04Tỉnh Cao Bằng042Huyện Bảo Lâm01318Xã Yên ThổXã Yên Thổ01318Huyện Bảo Lâm042Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng043Huyện Bảo Lạc01321Thị trấn Bảo LạcThị trấn Bảo Lạc01321Huyện Bảo Lạc043Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng043Huyện Bảo Lạc01324Xã Cốc PàngXã Cốc Pàng01324Huyện Bảo Lạc043Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng043Huyện Bảo Lạc01327Xã Thượng HàXã Thượng Hà01327Huyện Bảo Lạc043Tỉnh Cao Bằng04 
04Tỉnh Cao Bằng043Huyện Bảo Lạc01330Xã Cô BaXã Cô Ba01330Huyện Bảo Lạc043Tỉnh Cao Bằng04 
Page 1 of 14 (10598 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
12
13
14
Next